Tipy na výlety

vínna pivnica Lesov SR – 0,5 km

Zubria zvernica – 5km - patrí k významným miestam  ochrany prírody, ale je aj neoddeliteľnou súčasťou histórie slovenského  lesníctva. Úspešným rozmnožovaním topoľčianskeho  stáda, ale najmä získavaním cenných poznatkov zo života zubrov,  významne prispela k záchrane zubra ako druhu. Tento najväčší európsky  cicavec bol ešte v nedávnej minulosti na pokraji vyhubenia.

Zámok Topoľčianky -0km- Pôvodne neskorogotický zámok z 15. - 16. storočia v renesančnom a barokovom slohu s klasicistickými prístavbami. V rokoch 1923 až 1951 slúžil ako letné sídlo prezidentov republiky. V južnom klasicistickom krídle je umiestnené múzeum, ktoré je prístupné po celý rok návštevníkom. V kaštieli je baroková kaplnka, keramika a rozsiahly knižný fond. Zámok je národnou kultúrnou pamiatkou.

Žrebčín - 0,4km - Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny a možno ho právom zaradiť za kultúrne dedičstvo národa. Je špecializovaným zariadením pre chov koní.

Zlaté Moravce – 5,2km – tenisové kurty, kúpalisko, posilňovne, športová hala, umelá lezecká stena, múzeum

Arborétum Mlyňany - 15,5km - Arborétum Mlyňany SAV je špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied, botanická inštitúcia, ktorá spravuje najväčšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku a jednu z najbohatších v strednej Európe.

Hrušov - 4,5km - Zrúcaniny gotického hradu z 13.storočia, ktorý bol zničený v roku 1708.

Beladice - 16,2km - Barokovo-klasicistický kaštieľ z druhej polovice 18. storočia s parkom a areálom hospodárskych budov na okraji historickej časti obce Beladice.


Gýmeš - 18,3km - Zrúcaniny gotického hradu postaveného v 13. storočí, ktorý spustol v 19. storočí.

Bojnice - 50,8km - Bojnický zámok, Kúpele Bojnice, ZOO

Nitra - 32,4km - Nitriansky hrad, seminár, synagóga, kúpalisko, zimný štadión, park a iné

Brhlovce - 44,8km - skalné obydlia

Levice - 32,3km - Levický hrad, cirkevné pamiatky, Tekovské múzeum, kúpalisko Margita-Ilona