Kontakt

LESY Slovenskej republiky, š. p.
Poľovnícky zámok Topoľčianky
Parková 7
951 93 Topoľčianky

Kontaktná osoba: Milan Topolan, vedúci zariadenia
Mobil: +421 918 444 324
Telefón: 037-6301233
E-mail: milan.topolan@lesy.sk
Meno:
Spätný kontakt:
Odkaz: