Kontakt

LESY Slovenskej republiky, š. p.
Poľovnícky zámok Topoľčianky
Parková 7
951 93 Topoľčianky

Kontaktná osoba: Monika Meňhartová, manažérka účelového zariadenia
Mobil: +421 905 444 747
Telefón: 037-6301233
E-mail: monika.menhartova@lesy.sk
Meno:
Spätný kontakt:
Odkaz: